Bouw je droomhuis op je eigen zelfbouwkavel

Je weet hoe je ideale huis eruitziet, maar kunt het nergens vinden. Dus bouw je het zelf: op een zelfbouwkavel. In Nissewaard kan dit op verschillende plekken. Op deze pagina’s lees je waar je allemaal aan moet denken als je zelf een huis wilt bouwen. 

Past de zelfbouwkavel bij jouw woondroom?

De gemeente wil je zo vrij mogelijk laten bij het bouwen van je droomhuis. Toch zijn er regels nodig. Die regels staan in het kavelpaspoort. Elke kavel heeft een eigen paspoort en dus ook eigen regels. Die gaan onder meer over hoeveel oppervlakte je mag bebouwen en hoe hoog je huis mag worden. Op basis van het kavelpaspoort kun je goed inschatten of de kavel geschikt is voor het realiseren van jouw woondroom.

Zelf je huis bouwen: kun je dat wel betalen?

Voor je de kavel koopt en je droomhuis gaat bouwen, moet je natuurlijk zeker weten of je de kosten wel kunt dragen. Die kosten bestaan uit verschillende onderdelen:

 • Plankosten 
  Dit zijn kosten die je maakt voordat de bouw start. Zoals:
  • De ontwerpkosten (architect).
  • De kosten (leges) voor de aanvraag van een bouwvergunning (omgevingsvergunning).
  • De kosten voor een bodemonderzoek (eventueel).
  • De taxatiekosten. Die taxatie is nodig omdat je hypotheekverstrekker wil weten hoeveel het huis waard is als het eenmaal is opgeleverd. Een taxateur stelt de waarde vast op basis van de bouwtekeningen en de koopovereenkomst. Ook bij de oplevering van de woning is een taxatie verplicht.
 • Stichtingskosten
  • Grondkosten: dit is de koopprijs van de kavel.
  • Kosten voor het heiwerk en de fundering.
  • Bouwkosten. Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld het regelen van je hypotheek en de overdracht.
  • Aansluitkosten nutsvoorzieningen. Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld de aansluiting van gas, water en elektriciteit vanaf de openbare weg naar je huis.
 • Verhuis- en inrichtingskosten 
  Dit zijn de kosten voor het verhuizen, voor het inrichten van je huis en voor het aanleggen van je tuin. Hieronder vallen ook de kosten voor verzekeringen die je nodig hebt.

De stichtingskosten kun je financieren via je hypotheek. De plankosten en de verhuis- en inrichtingskosten moet je uit eigen middelen betalen.

Zelfbouw: met een architect of ‘uit het boekje’?

Zelf je huis bouwen kan grofweg op twee manieren. Met een architect en aannemer, of via een bouwer die een woning uit een catalogus realiseert. De tweede optie is vaak goedkoper. Bij beide varianten is het verstandig een ervaren zelfbouwer met je mee te laten denken.

 • Kies je voor samenwerking met een architect (en aannemer), dan krijg je een uniek huis, dat helemaal aan jouw wensen voldoet. De architect is behalve ontwerper ook adviseur, onder meer op het gebied van regelgeving, duurzaamheid en vernieuwende woonconcepten. Jij leidt het ontwerp- en bouwproces, al kun je ook veel door de architect laten doen. Hij of zij brengt je bijvoorbeeld in contact met aannemers die je een prijsaanbieding doen. Al kun je uiteraard ook zelf een aannemer benaderen.
 • Kies je voor een bouwer die een woning uit een catalogus (‘uit het boekje’) realiseert, dan kies je voor meer gemak. Zo’n catalogus-woning kan een goede keuze zijn als je te weinig tijd, kennis en ervaring hebt om het ontwerp- en bouwproces zelf te leiden. Er zijn talrijke min of meer kant-en-klare woningen, die aanbieders volgens jouw wensen kunnen afbouwen. Zij begeleiden het proces en nemen je veel zorgen uit handen.

Er is uiteraard ook een derde manier: alles zelf doen. Maar dat is alleen weggelegd voor wie echt alles kan: ontwerpen, regelen en bouwen.

Zelfbouw en Welstand: aandacht voor vorm en uitstraling

Voor alle woningen op de zelfbouwkavels in Nissewaard geldt dat de gemeente extra aandacht wil voor vorm en uitstraling. De kavels liggen in open gebieden en de gemeente wil dat het open karakter zo veel mogelijk behouden blijft. Sterker nog: zij wil zelfs dat de woningen de ruimtelijke kwaliteit van deze plekken versterken. Is het ontwerp van je huis klaar, leg dit dan bijtijds voor aan de Welstandscommissie. Als deze commissie akkoord gaat en de vergunning is verleend, dan kun je snel van start. 

ruimtelijkaspect

Zelf je huis bouwen: omgevingsvergunning nodig

Als je een zelfbouwkavel hebt gekocht en je woningontwerp is goedgekeurd door de Welstandscommissie, dan kun je pas bouwen met een omgevingsvergunning. Met de ‘Vergunningcheck’ op www.omgevingsloket.nl kun je zien voor welke werkzaamheden je een omgevingsvergunning nodig hebt. Je vraagt deze vergunning vervolgens via dezelfde site aan.

 

spelregels

Spelregels uitgifte zelfbouwkavels Nissewaard

Voor de uitgifte van zelfbouwkavels in Nissewaard hanteert de gemeente de volgende spelregels:

 • Als belangstellende voor een zelfbouwbouwkavel in Nissewaard kun je bij de gemeente of makelaar voor die kavel een optie tot koop (ook wel genoemd: optie tot koopovereenkomst of optieovereenkomst) krijgen. Als er meer belangstellenden zijn, gaat dit in volgorde van aanmelding.
 • De gemeente stelt de optieovereenkomst voor de betreffende kavel op. Binnen vier weken nadat jij interesse hebt getoond en de reservering hebt gestart, moet jij die overeenkomst hebben ondertekend. Bij voldoende voortgang kan de optieovereenkomst met vier weken worden verlengd.
 • De optieovereenkomst bevat onder meer de volgende gegevens:
  • De kavel waarop jij een optie verkrijgt.
  • De datum waarop de optie geformaliseerd moet zijn in een koopovereenkomst. Als er op dat moment geen koopovereenkomst voor de kavel tot stand komt, vervalt de optie.
 • De ondertekende optieovereenkomst moet uiterlijk twee weken na de datum van verzending weer in het bezit zijn van de gemeente.
 • Binnen twee weken na de start van de optietermijn moet jij de gemeente een optievergoeding van 500 euro betaald hebben. Dit bedrag moet dan dus bijgeschreven zijn op de rekening van de gemeente, onder vermelding van de naam van de zelfbouwlocatie en het kavelnummer. Zowel het rekening- als het kavelnummer staat vermeld in de optieovereenkomst.
 • De optievergoeding wordt bij het ondertekenen van de koopovereenkomst verrekend met de aanbetaling van 10 procent.
 • Als de ondertekende optieovereenkomst niet of niet tijdig (conform de hierboven genoemde termijn) in het bezit is van de gemeente, of als de optievergoeding niet tijdig wordt betaald, vervalt de optie.

Nieuwsbrief

Ik wil informatie ontvangen over:

Wil je op de hoogte blijven van het woonnieuws uit Nissewaard? Meld je dan hier aan voor de e-mail nieuwsbrief. Afmelden kan met één klik. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en ook niet gebruikt voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief.

volg ons

Facebook