Sluit icoonTerug icoon

Gemeente legt verhuur van kamers in Nissewaard aan banden

wo 16 februari 2022 - Nieuwe regels goed voor huurders en voor de leefbaarheid van de buurt

Het probleem speelt op veel plekken in Nederland: woningen die worden opgekocht en vervolgens per kamer worden verhuurd aan te veel mensen, vaak arbeidsmigranten. De eigenaar verdient er flink aan, maar de buurt holt achteruit vanwege de overlast die de 'verkamering' vaak oplevert. Ook Nissewaard heeft ermee te maken. Verbieden, zou je zeggen. Of op z'n minst: regels stellen. Dat gebeurt ook, maar er waren plekken waar het bestemmingsplan verouderd was. Daar konden huisjesmelkers tot voor kort zonder vergunning woningen verkameren. Dit gat in de gemeentelijke regelgeving is nu gedicht. 

Voortaan overal in Nissewaard vergunning nodig voor kamerverhuur

Als je als eigenaar van een woning in Nissewaard kamers wil verhuren, heb je een omgevingsvergunning nodig. Daarmee heeft de gemeente grip op de situatie en kan zij optreden als regels worden overtreden. Maar volgens een rechterlijke uitspraak heb je géén omgevingsvergunning nodig op plekken met een verouderd bestemmingsplan. Daar zijn er heel wat van in Nissewaard en dus kon je daar tot voor kort zonder vergunning, dus zonder al te veel regels, kamers verhuren. Dat gebeurde op diverse plekken ook, wat niet goed was voor de leefbaarheid van de directe omgeving. Dankzij een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is dit nu niet meer mogelijk. Een nieuw artikel in die APV stelt regels voor de verhuur van kamers, precies voor die gebieden waar die mogelijkheid nu nog ontbrak. Het gaat om acht gebieden, die in de aangepaste APV ook worden benoemd: De Hoek, Sterrenkwartier, Waterland, Vierambachten, Scherpgras e.o., 't Plateau, Vriesland en De Akkers. Allemaal in Spijkenisse. Voortaan moet je dus ook in deze wijken een vergunning hebben om kamers te verhuren. Geen omgevingsvergunning, maar een vergunning conform de APV. Zodra een verouderd bestemmingsplan is geactualiseerd, heb je voor kamerverhuur alsnog een omgevingsvergunning nodig.

Kamerverhuur aan banden: goed voor huurders en leefbaarheid

Een van de regels voor de verhuur van kamers in Nissewaard is dat dit niet mag in een portiek- of flatwoning. Ook geldt dat een regulier huishouden dat in een grondgeboden huis woont, niet mag worden ingeklemd tussen panden met kamerverhuur. Verder moet elke huurder minimaal achttien vierkante meter gebruiksoppervlakte tot zijn of haar beschikking hebben. Daarnaast gelden er eisen op het gebied van onder meer brandveiligheid, geluid, parkeren en het informeren van buurtbewoners. Het doel van de regels moge duidelijk zijn: een leefbare situatie creëren voor zowel de buurt als de huurders.