Gemeente maakt serieus werk van tiny houses in Nissewaard

di 17 juli 2018 - Gesprekken met focusgroepen van belangstellenden. Eind dit jaar: randvoorwaarden duidelijk

De gemeente Nissewaard kijkt serieus naar de mogelijkheden om de ontwikkeling van een locatie met tiny houses mogelijk te maken. Op dit moment is zij met twee zogeheten focusgroepen van geïnteresseerden in gesprek over de wensen en randvoorwaarden. Ook is een klankbordgroep opgericht. Aan het eind van dit jaar (2018) moeten de kaders duidelijk zijn. Daarna kan de ontwikkeling van tiny houses echt gaan beginnen.

Tiny houses: betaalbaar en duurzaam wonen

Tiny houses zijn kleine huisjes, die relatief betaalbaar, vaak heel duurzaam en soms zelfvoorzienend zijn. De woninkjes zijn in trek bij verschillende doelgroepen. Voor de ene groep is het een 'way of life' om duurzaam en minimalistisch te leven. Andere mensen kiezen voor een tiny house vanwege de aantrekkelijke prijs. Zoals starters op de woningmarkt. Of mensen die geld over willen houden voor bijvoorbeeld reizen. Dat er in Nissewaard behoefte is aan deze nieuwe manier van wonen, is zeker. De eerste informatiebijeenkomst, in november 2017, trok meer dan 100 belangstellenden. Terwijl de gemeente er hooguit twintig had verwacht. 

Randvoorwaarden opstellen in overleg met belangstellenden

Toch kun je niet zomaar een buurtje aanwijzen om tiny houses te bouwen. Eerst moeten allerlei vragen worden beantwoord. Zoals: hoe groot mogen deze huisjes zijn? Hoe groot mogen de kavels zijn waarop de tiny houses staan? Hoe ga je de grond uitgeven: via koop, huur of erfpacht? Wordt de locatie tijdelijk of blijvend? Hoeveel van die huisjes wil je eigenlijk? Ga je als gemeente nog eisen stellen aan hoe de woningen eruitzien? Krijgen de tiny houses aansluitingen op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water, of worden ze zelfvoorzienend? En, ook heel belangrijk, welke locatie is er het meest geschikt voor? Normaal stelt de gemeente zelf dit soort kaders, nu wordt dit in overleg met belangstellenden gedaan via de focusgroepen. Zij weten immers heel goed wat ze willen. Bovendien zullen ze door deze aanpak er meer begrip voor hebben als bepaalde wensen niet haalbaar zijn. Pas als alle uitgangspunten duidelijk zijn, kan het college van burgemeester en wethouders ze vaststellen en publiceren. Dat zal eind dit jaar zijn, zo is de bedoeling. Daarna, in de loop van 2019, kan de ontwikkeling echt beginnen. 

Op de hoogte blijven

Heb je ook belangstelling voor een tiny house in Nissewaard? Geef je dan op voor de klankbordgroep via tinyhouses@nissewaard.nl, dan blijf je op de hoogte. Geef in deze mail duidelijk aan dat je aan de verzendlijst toegevoegd wil worden. Voor meer algemene informatie over tiny houses kun je kijken op de website van Tiny House Nederland.