Sluit icoonTerug icoon

Het wordt allemaal steeds duurzamer in Nissewaard

di 7 juni 2016 - Meer zonne-energie, betere afvalscheiding, vergroening wijkaanpak en meer voorlichting

Bewoners helpen om gezamenlijk voor een lagere prijs zonnepanelen in te kopen, de hoeveelheid restafval verder terugdringen en zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door met milieuvriendelijker auto’s te rijden. Op deze en andere manieren werkt de gemeente aan een duurzamer Nissewaard. 

De maatregelen staan in de Duurzaamheidsagenda Nissewaard 2015-2020, die onlangs is vastgesteld. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen gaat de gemeente voor een duurzaam en leefbaar Nissewaard.

Zonnepanelen, restafval en duurzamer wagenpark

Behalve het stimuleren van collectieve inkoopacties van zonnepanelen, het terugdringen van restafval en de vergroening van het eigen wagenpark staan nog veel meer actiepunten op stapel. Zo wil de gemeente, samen met de woningcorporaties en de bewoners zelf, de wijkverbetering verder verduurzamen met zonnepanelen en betere isolatietechnieken. 

Extra oplaadpunten elektrische auto’s

Daarnaast worden bewonersinitiatieven die tot vergroening en verduurzaming leiden, waar mogelijk omarmd en gestimuleerd. Ook maakt de gemeente het installeren van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s mogelijk. 

Maatregelen gemeentelijke gebouwen

Verder zet Nissewaard in op 10 procent energiebesparing in de eigen gemeentelijke gebouwen, door zuiniger met energie te zijn en door zelf duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Meer voorlichting, zodat mensen weten wat ze zelf aan vergroening kunnen doen, zit ook in het pakket. 

Gunstiger cijfers

Dat de maatregelen niet vrijblijvend, blijkt wel uit de flyer die de gemeente over de duurzaamheidsagenda Nissewaard 2015-2020 heeft gemaakt. Op de achterzijde staan allerlei gegevens over bijvoorbeeld de mate waarin afval gescheiden wordt, de hoeveelheid woningen met een groen energielabel en de verhouding tussen vervuilende brandstofauto’s en schone elektrische auto’s. Als het beleid effectief is, zullen die cijfers in 2020 weer een stuk gunstiger zijn.