Woonvisie: in de komende tien jaar 3.000 woningen erbij in Nissewaard

di 29 september 2020 - Meer woningen voor ouderen en doorstromers. Ook omvorming van bestaande panden

Nissewaard streeft ernaar om in de komende tien jaar 3.000 woningen bij te bouwen. Die groei is vooral nodig omdat het aantal 65-plussers toeneemt en huishoudens gemiddeld steeds kleiner worden. Dat staat in de nieuwe woonvisie Nissewaard, een plek voor iedereen!. In deze visie schetst de gemeente het woonbeleid voor de jaren 2020-2030. Behalve met nieuwbouw wil de gemeente aan de toenemende woningbehoefte voldoen door, waar mogelijk, woningen te realiseren in leegstaande gebouwen. Denk daarbij aan winkelpanden in het centrum van Spijkenisse, kantoorgebouwen en boerderijen. Het gaat daarbij om ‘gewone’ appartementen en om woonruimtes speciaal voor starters, studenten en creatievelingen. 

Meer woningen voor ouderen, meer kansen voor gezinnen

De groei van het aantal ouderen maakt een toename van het woningaanbod voor die groep noodzakelijk. Dat levert twee grote voordelen op. Omdat het om levensloopbestendige woningen gaat, zullen meer ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Bovendien biedt dit nieuwe kansen voor (jonge) gezinnen, stellen en alleenstaanden op een huis in Nissewaard. Want ouderen die naar een appartement of patiowoning verhuizen, laten in vaak een eengezinswoning achter. En in Nissewaard zijn die over het algemeen nog redelijk betaalbaar. Overigens denkt de gemeente bij woningen voor ouderen niet alleen aan appartementen en patiowoningen. Ook meergeneratiewoningen, waarin gezinnen samen met opa en/of oma kunnen wonen om hen (waar nodig) te verzorgen, behoren tot de mogelijkheden. Toch zullen de meeste ouderen in hun huidige huis blijven wonen. Met aanpassingen, zoals een traplift of een badkamer op de benedenverdieping, kán dat ook.

Meer middeldure en dure woningen

Een ontwikkeling die in de komende jaren wordt doorgezet, is het gevarieerder maken van het woningaanbod in Nissewaard. Zo is het de bedoeling dat meer middeldure en dure koop- en huurwoningen worden gebouwd. Mensen die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten, kunnen hierdoor die stap in Nissewaard blijven maken. De woningen die zij achterlaten, komen vrij voor starters, stellen en jonge gezinnen. Ook zo probeert de gemeente de doorstroming te stimuleren. Daarnaast komt er ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij kopers gezamenlijk en onder begeleiding van een architect en eventueel een ontwikkelaar, een woongebouw ontwikkelen dat helemaal is zoals zij dat willen. 

Nieuwbouw sociale huurwoningen

Verder zal de gemeente, vaak binnen nieuwbouwprojecten, locaties aanwijzen waar sociale woningbouw wordt gerealiseerd, ter compensatie van het verdwijnen van sociale huurwoningen door sloop en nieuwbouw. Ook voor kwetsbare mensen, die bijvoorbeeld uit een beschermde woonomgeving komen, zijn woningen nodig.

Verduurzamen woningen en leefbaar houden wijken en dorpen

Tegelijkertijd wordt in de komende jaren hard gewerkt wordt aan het verduurzamen van woningen en het leefbaar houden van buurten en wijken Nissewaard. Daarbij gaat het niet alleen over de wijken in Spijkenisse, maar net zo goed over de dorpen die tot Nissewaard behoren. Over die dorpen schrijft de gemeente in de visie dat het dorpse en landelijke karakter behouden moet blijven.

Woonvisie verder uitwerken op wijk- en dorpsniveau

De nieuwe woonvisie is op 23 september vastgesteld en komt voort uit een onderzoek naar de woningbehoeften op Voorne-Putten. De visie wordt in de komende periode verder uitgewerkt op gebiedsniveau, zodat ook per wijk of dorp duidelijk is wat in de komende jaren de bedoeling is. “Nissewaard is een prachtige gemeente met goede voorzieningen, veel groen en diverse woonmilieus", zegt wethouder Jan Willem Mijnans. "We hebben gezinsvriendelijke wijken en dorpen en liggen op een mooie afstand van het strand en de grote stad. Je vindt in de dorpen rust en ruimte, maar we hebben met Spijkenisse ook de voordelen van een middelgrote stad. Met de woonvisie bouwen we voort op deze kwaliteiten en geven we aan op welke gebieden het nog beter kan. Zodat iedereen zich in onze gemeente thuisvoelt en ook thuis blijft voelen.”