Sluit icoonTerug icoon

Inspraak gestart voorontwerp bestemmingsplan kavels Heer en Meester West

do 30 april 2020 - Heb jij een mening over de aangepaste plannen? Laat het weten aan het college

Het worden er meer en ze worden minder groot. Maar ze blijven bedoeld voor zelfbouw. Dat is in een notendop de bedoeling van de herontwikkeling van de zelfbouwkavels in het westelijke deel van Heer en Meester, de zelfbouwwijk in Hekelingen. Nu het college van Burgemeester en Wethouders van Nissewaard het voorontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld, is de planvorming weer een stap verder. Dat betekent dat ook de inspraakfase en vooroverlegprocedure is gestart. Ook jij kunt je schriftelijk een reactie indienen. 

Ruimte voor 46 zelfbouwwoningen

Het Voorontwerp bestemmingsplan Heer en Meester West, zoals het officieel heet, maakt de bouw van 46 zelfbouwwoningen mogelijk. Dat zijn er 10 meer dan in het oude plan. Daarin waren de kavels dus ook veel groter, gemiddeld circa 1.100 vierkante meter. Omdat daar te weinig behoefte aan was, is het plan aangepast. De kavels zijn minder breed, maar nog wel net zo diep (36 meter). De gemiddelde kavelgrootte is nu zo'n 700 vierkante meter. Drie kavels zijn nog steeds zeer riant, met ongeveer 1.150 vierkante meter. Niet alleen de verkaveling is aangepast, ook het aantal parkeerplaatsen. Daarvan zijn er nu meer in het plan opgenomen. Met meerdere soorten bomen, natuurvriendelijke oevers en hagen tussen de kavels heeft het plan zijn groene en landelijke uitstraling behouden.

Reageren op voorontwerp kan schriftelijk

Wil jij reageren op het Voorontwerp bestemmingsplan Heer en Meester West? Dat kan. Stuur je schriftelijke reactie (tot en met 4 juni) naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard, t.a.v. team Stadsontwikkeling (Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse). Je kunt ook (tot en met 4 juni) een inspraakreactie per e-mail sturen naar gemeente@nissewaard.nl, ter attentie van het team Stadsontwikkeling. Eerder, in juni vorig jaar, konden belanghebbenden op de toenmalige versie van het plan reageren. Dat was tijdens een inloopbijeenkomst. Een aantal van de opmerkingen die toen zijn gemaakt, is in het huidige voorontwerp meegenomen.

Vragen? Bel de gemeente

Heb je vragen over het voorontwerp bestemmingsplan? Bel dan 140181 en vraag naar mevrouw D. Stok. Voor vragen over het project Heer en Meester kun je hetzelfde nummer bellen en vragen naar de heer G. van Rij.