Sluit icoonTerug icoon

Meer en kleinere zelfbouwkavels in westelijk deel Heer en Meester

ma 3 februari 2020 - Gemeente Nissewaard herontwikkelt kavels in Hekelingen naar wensen zelfbouwers

Het worden er meer en ze worden een slag kleiner. Maar ze blijven bedoeld voor particulieren om hun eigen woning te realiseren. Dat is de bedoeling van de herontwikkeling van de zelfbouwkavels in het westelijke deel van Heer en Meester, de zelfbouwwijk in Hekelingen. Burgemeester en wethouders hebben vorig jaar besloten dit deel van Heer en Meester aan te passen aan wat de meeste zelfbouwers willen. Voorheen waren hier elf riante individuele zelfbouwkavels beschikbaar, de meeste rond de 1.000 vierkante meter. In de nieuwe opzet worden dit er vijftien, variërend van 650 tot ruim 700 vierkante meter, plus drie grotere eilandkavels.

Ook andere aanpassingen in nieuw ontwerp westelijk deel Heer en Meester 

Dat is allemaal af te leiden uit de huidige versie van het Ontwerp Heer & Meester West, zoals de concept verkaveling heet die in opdracht van het college is gemaakt. De voorgenomen aanpassingen behelzen niet alleen meer (en kleinere) individuele zelfbouwkavels. Ook extra parkeermogelijkheden nabij het dorpshuis van Hekelingen, trottoirs langs de Huibrecht Hordijklaan en Dirk Oosthoeklaan, verbreding van de weg rondom het plan en realisering van een voetbangersbrug zijn onderdeel van de herontwikkeling. Dat bruggetje zou de Huibrecht Hordijklaan met de Jacob van den Berglaan moeten verbinden.

Inspraak dit voorjaar. Nieuw plan mogelijk eind dit jaar definitief

Definitief zijn de plannen op dit moment nog niet. Op de website van de gemeente staat dat de tekening 'onderwerp van wijziging' blijft. Bovendien moet nog een voorontwerp bestemmingsplan worden opgesteld, waar ook nog eens inspraak op mogelijk is. Het is de bedoeling dat die inspraakronde dit voorjaar plaatsvindt. Als alles meezit, kan de definitieve verkaveling eind dit jaar klaar en vastgesteld zijn. Dan kunnen de kavels in verkoop.