Sluit icoonTerug icoon

Ontwerp bestemmingsplan kavels Heer en Meester West ter inzage

za 3 oktober 2020 - Indienen zienswijzen kan tot en met woensdag 21 oktober

Meer zelfbouwkavels die gemiddeld wat minder groot zijn. Dat is in het kort de bedoeling van de herontwikkeling van het westelijke deel van Heer en Meester, de zelfbouwwijk in Hekelingen. Na het vaststellen van het voorontwerp bestemmingsplan, eerder dit jaar, ligt nu het Ontwerp bestemmingsplan Heer en Meester West ter inzage. Het stuk is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op 'Plannen zoeken' en typ het plannummer in: NL.IMRO.1930.BPHeerMeesterWest-2001. Een schriftelijke zienswijze indienen kan tot en met woensdag 21 oktober.

Nieuwe opzet Heer en Meester West: ruimte voor 46 zelfbouwwoningen

De aangepaste opzet van dit deel van Heer en Meester maakt de bouw van 46 zelfbouwwoningen mogelijk. Dat zijn er 10 meer dan in het oude plan. Daarin waren de kavels dus ook groter, gemiddeld circa 1.100 vierkante meter. Omdat daar te weinig vraag naar was, is het plan aangepast. De kavels worden minder breed, maar nog wel net zo diep (36 meter). De gemiddelde kavelgrootte zal zo'n 700 vierkante meter zijn. Drie kavels zijn nog steeds zeer riant, met ongeveer 1.150 vierkante meter. Niet alleen de verkaveling is aangepast, ook het aantal parkeerplaatsen. Daarvan zijn er nu meer in het plan opgenomen. Ook komt er een extra ontsluitingsweg. Met meerdere soorten bomen, natuurvriendelijke oevers en hagen tussen de kavels blijft het plan zijn groene en landelijke uitstraling behouden. Het plangebied omvat de volgende straten: de Dirk Oosthoeklaan, de Jacob van den Berglaan, de Huibert Hordijklaan, de Kaatje Mollaan en de Johannes Jongejanlaan.

Reageren kan schriftelijk

Reageren op het Ontwerp bestemmingsplan Heer en Meester West kan door een 'zienswijze' te sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard, t.a.v. team Stadsontwikkeling (Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse). Reacties per e-mail zijn ook mogelijk. Die kun je sturen naar gemeente@nissewaard.nl, ter attentie van het team Ruimtelijke Inrichting. In beide gevallen moeten de reacties op woensdag 21 oktober bij de gemeente binnen zijn.

Vragen? Bel de gemeente

Het je vragen over het voorontwerp bestemmingsplan? Bel het team Ruimtelijke Inrichting (vakgroep Ruimtelijke Ordening): 14 0181.