Sluit icoonTerug icoon

Ook informatie over starterslening op Woonmarkt Nissewaard

do 1 oktober 2015 - Financieel steuntje in de rug waarmee je als starter toch een woning kunt kopen

Ben jij starter op de woningmarkt en wil je in Nissewaard een huis kopen dat je net niet kunt betalen? Dan biedt de nieuwe starterslening van de gemeente Nissewaard misschien uitkomst. Deze lening komt bovenop je hypotheek en is bedoeld voor starters tussen 18 en 40 jaar. De hoogte is maximaal 25.000 euro. Extra aantrekkelijk: de eerste drie jaar hoef je geen rente en aflossing te betalen. Tijdens de Woonmarkt Nissewaard, op dinsdag 13 oktober in Theater de Stoep in Spijkenisse, geeft de gemeente tekst en uitleg. 

Je sluit de nieuwe starterslening af via de SVn, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, al komt het geld zelf van de gemeente. De gemeenteraad heeft hier in de komende drie jaar 500.000 euro per jaar voor beschikbaar gesteld.

Starterslening voor koop bestaand huis

De lening is bedoeld voor starters die een huis kopen van een particulier, en dus niet een nieuwbouwhuis van een ontwikkelaar. Een ander belangrijk kenmerk is dat de verkoper van het huis meebetaalt aan de lening. Per saldo krijgt hij hierdoor iets minder voor zijn huis, maar hij stimuleert zo wel een (snellere) verkoop ervan. De lening bedraagt maximaal 25.000 euro. De hoogte is afhankelijk van je inkomen (en dat van je partner), de prijs van het huis, en je vermogen.

Andere lening voor koop nieuwbouwhuis

Heb je als starter voorkeur voor een nieuwbouwhuis? Ook dan kun je - als je aan de voorwaarden voldoet - in Nissewaard gebruikmaken van een starterslening. Die lening bestond al en blijft bestaan. Je sluit ook deze starterslening af via de SVn. Het belangrijkste kenmerk ervan is dat de ontwikkelaar 26 procent van het leenbedrag aan de SVn betaalt, als afkoopsom. Er is geen maximaal leenbedrag. Eerder gold deze starterslening alleen voor Spijkenisse, nu voor de hele gemeente Nissewaard. 

Drie jaar geen rente en aflossing

Beide startersleningen kennen gunstige voorwaarden. Zo betaal je de eerste drie jaar geen rente en aflossing en ga je dit daarna pas betalen als je inkomen dat toelaat. Om dat te bepalen, volgt na de eerste drie jaar een toets. Deze toets wordt na zes, negen en vijftien jaar herhaald.

Interesse? Kom naar de Woonmarkt

Op de Woonmarkt Nissewaard, op dinsdag 13 oktober in Theater de Stoep in Spijkenisse, geven adviseurs van de gemeente tekst en uitleg over de startersleningen. Je kunt je daar ook voor een starterslening aanmelden. Meer informatie staat verder op de site van de gemeente: www.nissewaard.nl/starterslening. Je kunt hier een eenvoudig toetsingsformulier invullen om te kijken of je voor een starterslening in aanmerking komt. Als dat het geval is, dan ontvang je van de gemeente een aanvraagset met een checklist. Je moet het aanvraagformulier invullen en opsturen naar de SVn.

  • Informatie over de startersleningen van Nissewaard is verkrijgbaar op de Woonmarkt Nissewaard, op dinsdag 13 oktober in Theater de Stoep in Spijkenisse.
  • Stand: gemeente Nissewaard.
  • Tijd: 19:30-22:00 uur.
  • Locatie: Theaterplein 1, Spijkenisse.
  •  www.nissewaard.nl/starterslening.