Verwijderen gasaansluiting consument nu volledig vergoed

di 16 maart 2021 - Netbeheerder neemt kosten voor afsluiting sinds 1 maart helemaal op zich

Als je van het gas afwilt, hoef je sinds 1 maart de kosten voor het laten verwijderen van de aansluiting niet zelf meer te betalen. De netbeheerder neemt die kosten volledig op zich. Dat meldt het Duurzaam Bouwloket, het energie-informatiecentrum van de gemeente. Steeds meer mensen willen van het gas af om hun woning te verduurzamen. In 2020 waren dat er zo'n 13.500.

Officieel verzoek nodig

Afgelopen najaar concludeerde toenmalig minister Wiebes dat het niet mogelijk was om op korte termijn de onduidelijkheid over de verwijderkosten volledig weg te nemen. Om alsnog duidelijkheid te creëren, stuurde Wiebes begin december de aangepaste 'Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas’ naar de Tweede Kamer. Wiebes' opvolger Van ’t Wout heeft aangegeven dat de consument wel een officieel verzoek moet indienen.

Vergoeding per 1 maart

Werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór 1 maart 2021 vallen onder het reguliere tarief. Voor deze werkzaamheden moet je als consument de kosten nog wel betalen. Maar als je nu, dus na 1 maart, je gasaansluiting laat verwijderen, betaal je daar niets voor. Je krijgt dan overigens wel een rekening, maar daarop worden de verwijderkosten voor 100 procent in mindering gebracht. Waarom dan die rekening? Omdat tegelijkertijd met het verwijderen van de gasaansluiting vaak ook andere werkzaamheden plaatsvinden. 

Tijdelijke oplossing

De vergoeding van de verwijderkosten is een tijdelijke oplossing, aldus het Duurzaam Bouwloket. In de nieuwe Energiewet komt een definitieve oplossing voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting.