Sluit icoonTerug icoon

Meer kansen voor starters dankzij versoepeling Starterslening

wo 7 november 2018 - Verplichte bijdrage verkopers afgeschaft, aanvraagprocedure vereenvoudigd

Starters op de woningmarkt krijgen voortaan meer kansen dankzij een versoepeling van de Starterslening. De verplichte verkopersbijdrage is per 1 oktober namelijk komen te vervallen. Ook is de definitie van het begrip 'koopstarter' verruimd, waardoor meer mensen voor de lening in aanmerking komen. Daarnaast is de aanvraagprocedure vereenvoudigd. Op de Woonmarkt Nissewaard krijg je er meer informatie over.

Verkopersbijdrage blok aan been koopstarters

De verplichte verkopersbijdrage was lange tijd een blok aan het been van koopstarters. Verkopers waren niet happig op deze bijdrage, omdat ze hierdoor 'onder aan de streep' minder voor hun woning kregen. Daarom werkten veel verkopers er niet aan mee. Zij wachtten liever op een 'gewone' koper, die geen starter was, zodat zij als verkopende partij dus geen bijdrage hoefden te leveren. Daarom heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), dat de Starterslening voor de gemeente Nissewaard uitvoert, de verkopersbijdrage afgeschaft. 

Definitie koopstarter verruimd, aanvraagprocedure Starterslening vereenvoudigd

Maar er zijn nóg twee veranderingen. De eerste is de verruiming van de definitie van de koopstarter. Om in aanmerking te komen voor de Starterslening, mocht een starter tot voor kort in geen enkel geval een woning in bezit hebben gehad. Ook niet een woning via een erfenis, of een recreatiewoning. Hierdoor werden sommige starters onnodig uitgesloten. De tweede verandering is de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. De gemeente controleert of je als aanvrager van de Starterslening aan de criteria voldoet. Je kredietwaardigheid wordt door het SVn beoordeeld. Het SVn bepaalt vervolgens de hoogte van de Starterslening. Het maximaal te lenen bedrag is 30.000 euro.

Met starterslening meer kans op de woningmarkt

De afgelopen jaren maakten tientallen jongeren gebruik van de Starterslening, om zo in Nissewaard hun eerste huis te kunnen kopen. De gemeente vindt het belangrijk dat je als jongere een kans krijgt op de plaatselijke woningmarkt. Met de Starterslening vergroot je die kans. Daarmee overbrug je immers het verschil tussen de prijs van het huis dat je wilt kopen en het bedrag dat je maximaal kunt lenen bij de bank. De eerste drie jaar betaal je bovendien geen rente en aflossing over deze extra lening.

Meer weten over de starterslening?

Wil je meer weten over de starterslening in Nissewaard. Kijk dan op www.nissewaard.nl/starterslening. Daar vind je ook alle informatie over de voorwaarden en lees je hoe je de lening kunt aanvragen. Je kunt ook bellen: 14 0181.

  • Meer informatie over de starterslening is verkrijgbaar bij de stand van de gemeente op de Woonmarkt Nissewaard, op dinsdagavond 13 november in Theater de Stoep (Theaterplein 1) in Spijkenisse (19.30-21.30 uur). Stand: gemeente Nissewaard.
  • www.nissewaard.nl/starterslening.