Sluit icoonTerug icoon

Gemeente stelt 1 miljoen extra beschikbaar voor Starterslening

di 19 november 2019 - Wethouder blij met extra geld om jongeren te helpen bij eerste stap op woningmarkt

De gemeenteraad van Nissewaard stelt één miljoen euro extra beschikbaar voor de Starterslening. Het extra geld is nodig omdat meer mensen dan verwacht van de lening gebruikmaken. 

Steuntje in de rug voor starters

Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 stelde de raad eerder een krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de Starterslening. Terwijl nu pas twee jaar verstreken zijn, komt de bodem van dit potje in zicht. Daarom heeft het college de raad voorgesteld het budget te verhogen. Een voorstel waar de raad mee akkoord is gegaan. Wethouder Jan Willem Mijnans is blij met het extra geld. "Het is positief om te zien dat we als gemeente onze jongeren kunnen helpen bij hun eerste stap op de woningmarkt", zegt hij. "Starters hebben het in de huidige woningmarkt lastig, dus een extra steuntje in de rug komt dan zeker van pas."

Meer aanvragen door versoepeling regels

In 2018 zijn de regels voor de Starterslening versoepeld. Het maximale leenbedrag werd opgehoogd naar 30.000 euro, de verplichte verkopersbijdrage werd afgeschaft en de aanvraagprocedure werd vereenvoudigd. Dit leidde in Nissewaard tot een toename van het aantal aanvragen.

Met Starterslening meer kans op de woningmarkt

Met de Starterslening kun je het verschil overbruggen tussen de prijs van het huis en het bedrag dat je kunt lenen. De Starterslening wordt verstrekt tegen gunstige voorwaarden. Zo betaal je in de eerste drie jaar een rente en aflossing.